Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

16:50
5910 f672 500

forevernoon:

The Keynote · William Chase 1915

Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viapannakies pannakies

June 09 2017

likeafreebird
20:41

Oczyszczenie

Nie wstydźcie się łez
Nie wstydźcie się łez młodości poeci.

Zachwycajcie się księżycem
Nocą księżycową
Czystą miłością i pieniem słowika.

Nie bójcie się wniebowzięcia
Sięgajcie po gwiazdę
Porównujcie oczy do gwiazd.

Wzruszajcie się pierwiosnkiem
Pomarańczowym motylem
Wschodem i zachodem słońca.

Sypcie groch łagodnym gołębiom
Obserwujcie z uśmiechem
Psy kwiaty nosorożce i lokomotywy.

Rozmawiajcie o ideałach
Deklamujcie odę do młodości
Ufajcie obcemu przechodniowi.

Naiwni uwierzycie w piękno
Wzruszeni uwierzycie w człowieka.

Nie wstydźcie się łez
Nie wstydźcie się łez młodzi poeci.


Różewicz !

May 22 2017

likeafreebird
06:55
“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość,
                                            to jest ważne. ”
— Agnieszka Osiecka

May 13 2017

likeafreebird
22:02
6491 9cce 500
Reposted fromsoay soay viabrzask brzask

April 22 2017

likeafreebird
21:17
9171 7ad7 500
Reposted fromdaniellss daniellss viabrzask brzask
21:05
5339 22f8 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viabrzask brzask

April 21 2017

likeafreebird
18:37

Lepiej znamy intencje naszych czynów niż owe czyny. Lepiej wiemy, co chcieliśmy powiedzieć, niż co naprawdę powiedzieliśmy. Wiemy, kim chcemy być - nie wiemy, kim jesteśmy. 

— J. Dukaj
Reposted fromlittlemouse littlemouse
likeafreebird
17:05

780/2015

Znów wędrujemy ciepłym krajem, 
malachitową łąką morza. 
(Ptaki powrotne umierają 
wśród pomarańczy na rozdrożach.)

Na fioletowoszarych łąkach 
niebo rozpina płynność arkad. 
Pejzaż w powieki miękko wsiąka, 
zakrzepła sól na nagich wargach.

A wieczorami w prądach zatok 
noc liże morze słodką grzywą. 
Jak miękkie gruszki brzmieje lato 
wiatrem sparzone jak pokrzywą.

Przed fontannami perłowymi 
noc winogrona gwiazd rozdaje. 
Znów wędrujemy ciepłą ziemią, 
znów wędrujemy ciepłym krajem.

— Krzysztof Kamil Baczyński - Piosenka
Reposted fromavooid avooid vialittlemouse littlemouse
likeafreebird
15:56
Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia plany, Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją... 
— Wojciech Młynarski (1941-2017)
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 vialittlemouse littlemouse
likeafreebird
11:05
W takim samym dniu jak tamten, może trochę wcześniej czy trochę później, odkrywasz bez zdziwienia, że coś jest nie w porządku, że, mówiąc wprost, nie umiesz żyć, że nigdy się nie nauczysz.
— Georges Perec, Człowiek, który śpi
Reposted fromyoungadult youngadult viamalinowowa malinowowa

April 08 2017

21:04
7251 b6a4 500
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer

April 07 2017

likeafreebird
20:39

A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie

— L. Staff
Reposted fromhattivatti hattivatti viahrabinamiod hrabinamiod

April 06 2017

likeafreebird
21:42
2416 b1dc 500
Reposted fromverronique verronique vialissie lissie

April 04 2017

likeafreebird
19:46
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— Jarosław Borszewicz
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viatulele tulele

April 03 2017

likeafreebird
21:05
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh

March 28 2017

likeafreebird
21:20
5437 6469
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
likeafreebird
21:19
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

March 06 2017

likeafreebird
17:19
	bo to wszystko wygląda, że snem jest tylko, koszmarem
	bo to wszystko wygląda, że nieprawdą jest
	bo wszystko tu niszczeje, gnije i nie
	masz tu nic trwałego poza tęsknotą za trwałością

— E. Stachura
Reposted fromMacabreMadeleine MacabreMadeleine viabrzask brzask

February 24 2017

likeafreebird
21:42
4696 1386
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viatwice twice

February 22 2017

likeafreebird
08:39
4529 ba1c
The Kiss, Klimt
Reposted bylulagreen81imperiumromanumpati2k6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl