Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

likeafreebird
19:15
Tak się urodzić 
w niedzielę wieczór. 
Nie chcieć, nie poczuć, nie przeczuć.
Być jak przesyłka, 
jak paczka mała. 
Sama chciała, sama chciała... 

Tak chodzić do szkół 
wszędzie po troszku. 
Myśli i nerwy mieć w proszku. 
Znaleźć i zgubić, 
co matka dała.
Sama chciała, sama chciała... 

Tak się niemądrze 
w niemądrych kochać. 
Nie trwać, nie czekać, nie szlochać. 
Potem zazdrościć
tej, co płakała. 
Sama chciała, sama chciała... 

Tak się na dobre 
rozlubić w tobie. 
Z żalu za tobą wypłowieć. 
Być nazbyt cicha 
lub nazbyt śmiała. 
Sama chciała, sama chciała... 

Tak nagle ustać 
w niedzielę wieczór. 
Nie czuć, nie poczuć, nie przeczuć. 
Wśród jasnych buków 
zasnąć jak skała. 
Sama chciała, sama chciała...


Osiecka A.

August 06 2017

10:04
1795 9776 500
Reposted frommartinini martinini
likeafreebird
09:15
1680 9c2c
egon
Reposted fromuoun uoun viaMerrry98 Merrry98
likeafreebird
08:48
4836 7e26
Sierpień
Reposted bydeparterkartoNikmaardhundciarkaagainnagainmystolensoulfinatka

July 17 2017

likeafreebird
20:47

Musi być do wyboru.

Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.

To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.

Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,

czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.

Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.

Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.

Naiwna, ale najlepiej doradzi.

Słaba, ale udźwignie.

Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.

Czyta Jaspersa i pisma kobiece.

Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.

Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.

Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,

własne pieniądze na podróż daleką i długą,

tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.

Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.

Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.

Albo go kocha, albo się uparła.

Na dobre, na niedobre i na litość boską.


Wisława Szymborska, Portret kobiety

likeafreebird
20:41
Wisława Szymborska
Reposted fromciarka ciarka viasomebunny somebunny

June 18 2017

16:50
5910 f672 500

forevernoon:

The Keynote · William Chase 1915

Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viapannakies pannakies

June 09 2017

likeafreebird
20:41

Oczyszczenie

Nie wstydźcie się łez
Nie wstydźcie się łez młodości poeci.

Zachwycajcie się księżycem
Nocą księżycową
Czystą miłością i pieniem słowika.

Nie bójcie się wniebowzięcia
Sięgajcie po gwiazdę
Porównujcie oczy do gwiazd.

Wzruszajcie się pierwiosnkiem
Pomarańczowym motylem
Wschodem i zachodem słońca.

Sypcie groch łagodnym gołębiom
Obserwujcie z uśmiechem
Psy kwiaty nosorożce i lokomotywy.

Rozmawiajcie o ideałach
Deklamujcie odę do młodości
Ufajcie obcemu przechodniowi.

Naiwni uwierzycie w piękno
Wzruszeni uwierzycie w człowieka.

Nie wstydźcie się łez
Nie wstydźcie się łez młodzi poeci.


Różewicz !

May 22 2017

likeafreebird
06:55
“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość,
                                            to jest ważne. ”
— Agnieszka Osiecka

May 13 2017

likeafreebird
22:02
6491 9cce 500
Reposted fromsoay soay viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 22 2017

likeafreebird
21:17
9171 7ad7 500
Reposted fromdaniellss daniellss viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:05
5339 22f8 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 21 2017

likeafreebird
18:37

Lepiej znamy intencje naszych czynów niż owe czyny. Lepiej wiemy, co chcieliśmy powiedzieć, niż co naprawdę powiedzieliśmy. Wiemy, kim chcemy być - nie wiemy, kim jesteśmy. 

— J. Dukaj
Reposted fromlittlemouse littlemouse
likeafreebird
17:05

780/2015

Znów wędrujemy ciepłym krajem, 
malachitową łąką morza. 
(Ptaki powrotne umierają 
wśród pomarańczy na rozdrożach.)

Na fioletowoszarych łąkach 
niebo rozpina płynność arkad. 
Pejzaż w powieki miękko wsiąka, 
zakrzepła sól na nagich wargach.

A wieczorami w prądach zatok 
noc liże morze słodką grzywą. 
Jak miękkie gruszki brzmieje lato 
wiatrem sparzone jak pokrzywą.

Przed fontannami perłowymi 
noc winogrona gwiazd rozdaje. 
Znów wędrujemy ciepłą ziemią, 
znów wędrujemy ciepłym krajem.

— Krzysztof Kamil Baczyński - Piosenka
Reposted fromavooid avooid vialittlemouse littlemouse
likeafreebird
15:56
Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia plany, Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją... 
— Wojciech Młynarski (1941-2017)
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 vialittlemouse littlemouse
likeafreebird
11:05
W takim samym dniu jak tamten, może trochę wcześniej czy trochę później, odkrywasz bez zdziwienia, że coś jest nie w porządku, że, mówiąc wprost, nie umiesz żyć, że nigdy się nie nauczysz.
— Georges Perec, Człowiek, który śpi
Reposted fromyoungadult youngadult viamalinowowa malinowowa

April 08 2017

21:04
7251 b6a4 500
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer

April 07 2017

likeafreebird
20:39

A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie

— L. Staff
Reposted fromhattivatti hattivatti viahrabinamiod hrabinamiod

April 06 2017

likeafreebird
21:42
2416 b1dc 500
Reposted fromverronique verronique vialissie lissie

April 04 2017

likeafreebird
19:46
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— Jarosław Borszewicz
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl