Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

likeafreebird
21:20
5437 6469
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
likeafreebird
21:19
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

March 06 2017

likeafreebird
17:19
	bo to wszystko wygląda, że snem jest tylko, koszmarem
	bo to wszystko wygląda, że nieprawdą jest
	bo wszystko tu niszczeje, gnije i nie
	masz tu nic trwałego poza tęsknotą za trwałością

— E. Stachura
Reposted fromMacabreMadeleine MacabreMadeleine viabrzask brzask

February 24 2017

likeafreebird
21:42
4696 1386
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viatwice twice

February 22 2017

likeafreebird
08:39
4529 ba1c
The Kiss, Klimt
Reposted bylulagreen81imperiumromanumpati2k6

February 17 2017

likeafreebird
11:10
Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy. Świat odchodzi i zostawia nas z rozszerzonymi źrenicami i bezradnie opuszczonymi rękoma.
— poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamoai moai
likeafreebird
10:52
9951 dd4b
Klimt
Reposted bymiserypszczola91vxcqimperiumromanumoreli

February 16 2017

likeafreebird
22:13
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaverevind laverevind

July 06 2015

likeafreebird
09:19
9062 1503
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
likeafreebird
09:07
4378 a7e2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

June 27 2015

likeafreebird
17:17
1500 68e0 500

June 24 2015

likeafreebird
19:04

June 15 2015

likeafreebird
18:44
1179 8cde
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaMerrry98 Merrry98
likeafreebird
18:43
9299 fd98
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaMerrry98 Merrry98
likeafreebird
15:19

Tak mało - Czesław Miłosz

Tak mało powiedziałem.
Krótkie dni.

Krótkie dni,
Krótkie noce,
Krótkie lata.

Tak mało powiedziałem,
Nie zdążyłem.

Serce moje zmęczyło się
Zachwytem,
Rozpaczą,
Gorliwością,
Nadzieją.

Paszcza lewiatana
Zamykała się na mnie.

Nagi leżałem na brzegach
Bezludnych wysp.

Porwał mnie w otchłań ze sobą
Biały wieloryb świata.

I teraz nie wiem
Co było prawdziwe.

June 13 2015

07:30
2133 0c76 500

afroui:

Sandford Roth | James Dean

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viashallowness shallowness

June 07 2015

likeafreebird
15:11
8825 7e93 500
Reposted fromrol rol viaMerrry98 Merrry98
15:07
4301 5aae 500

hannalew:

Blue Mosque, Istanbul

Wow

May 31 2015

likeafreebird
19:56
Play fullscreen
Tak samo jak ty, mam serce,
które niczego nie może obiecać,
które lęka się miłości,
ale które być może cię kocha.
Jaki jest sens to ukrywać?
Jaki jest sens przed tym uciekać?


Nie mogę ci wiele dać
oprócz tego, co potrafię dostrzec na własne oczy.
Nie chcesz cierpieć,
ale któż nigdy nie cierpi?
Jaki jest sens tego unikać?
Jaki jest sens, byś odchodził?


Byś zamykał się w swojej wieży z kości słoniowej,
widząc wszystko w różowych albo w czarnych barwach
Sam jak palec – całkiem sam

Ponieważ nie jesteś bardzo nieszczęśliwy,
to nie myślisz o tym, że szczęścia ci brak
Sam jak palec – całkiem sam

Mam dla ciebie tylko te gwiazdy  
i już więcej nic  
Jeśli mamy wyrządzić sobie krzywdę,
to znaczy, że los tak chciał
Jaki jest sens trwać w samotności?
Jaki jest sens samotnego życia?
likeafreebird
18:42
8370 9ac3 500
František Dvořák
Cztery róże
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl